Hidden gems of Istria (Plomin, Krsan, Dvigrad)

by - 8/12/2016While exploring Istria I found some hidden jems I would like to share with you. These are places that are rearely mentioned, but are definetly worth visiting - might be for a spectacular view, interesting history or pure exploration. All photos and icons are mine so don't use them without my permission. 

______

Med potovanjem po Istri sem odkrila kar nekaj skritih draguljčkov, ki si jih je vredno ogledati, zato bi jih z vami rada delila. To so kraji, ki so redko omenjeni, ampak se definitivno vredni ogleda - nekateri zaradi spektakularnega razgleda, nekateri zaradi pestre in zanimive zgodovine, drugi pa zaradi raziskovalskega duha. Vse fotografije in ikone so moje, zato jih brez mojega dovoljenja ne uporabljajte naprej.


__________________________________________________________________


                   

Plomin is a small town in east Istia situated approximately 11 km north of Labin, on a hill 80 meters high. It is a popular destination for tourists traveling through Istria by road. Plomin is build on the remains of a roman settlement Flanona. The interesting thing is that this little town was abandoned after the World war II, but latter on repopulated and now has about 130 inhabitants.

I personally find it very beautiful because of a view it offers and an old appearance. The whole town is build out of stones and serves as a perfect historical view of what life was in istia centuries ago. If that is not enough it has a lot of historical monuments left to see. There is a church build in 1474 and a glagolitic letters from 11th to 12th century.

This small little jem is perfect for a short car stop. It has a spectacular view over Plomin canal (underneath the old town of Plomin lays Luka Plomin, that has a thermal power plant), it is great for taking pictures and exploring the small passages. I recommend visiting at sunset.

____

Plomin je majhno mestece na vzhodu Istre, ki leži približno 11 km severno od Labina, na 80 m hribu. Je popularno ustavljališče za turiste, ki potujejo z avtom. Plomin je zgrajen na ostankih rimskega naselja Flanona. Zanimiv podatek je, da je bilo mestece po drugi svetovni vojni zapuščeno in šele kasneje ponovno naseljeno. Trenutno ima približno 130 prebivalcev.

Plomin mi je zelo všeč, predvsem zaradi čudovitega razgleda in svojega zgodovinsko ohranjenega izgleda. Celo mestece je zgrajeno iz kamna in predstavlja zelo dober pogled v Istrsko življenje stoletja nazaj. Če to ni dovolj ima še vedno ohranjenih kar nekaj zgodovinskih znamenitosti - cerkev zgrajeno leta 1474 in glagolitski napis ki datira v 11. do 12. stoletje.

Ta mali dragulj predstavlja super kratek postanek z avtom. Ima namreč čudovit pogled na Plominski zaliv (Luka Plomin in njena termoelektrerna), je čudovito mesto za fotografiranje in raziskovanje majhnih prehodov med hiškami (dejansko je kot v labirintu). Resnično priporočam ogled v času sončnega zahoda - čudovite fotke!
______________________________________________________________________
The town of Kršan is located in the eastern part of Istria, west of mountain Učka and south-west of Čepić field. It is 12 km north of town Labin, and 22 km south-east of town Pazin. In the year 2011 had 238 inhabitants.

History: The beauty of this small town is in its medival castle. It was first mentioned in 1274 as ''Castrum Carsach'' in peace agreement. It was abandoned until the 13th or early 14th century, when it was rebuild. Later on it was inherited by Habsburg family (they soon gifted it to their vassal, family Cherstlein).
The most preserved part of the castle is the tower (which was probably renovated not long ago). In the inner courtyard of the castle there is a well preserved frame of a Gothic portal from 15th century, and well throat with engraved year 1666. The church of St. Antun was built in 17th century.

I really admired how well the castle is preserved and how it fits into the town. The entrance is free. t is an open area, however the main tower is closed to the public.
This is a nice place for a quick stop. If you park your car in the town of Kršan, you will have a 5-10min walk to the castle
____

Mesto Kršan leži na vzhodnem delu Istre, vzhodno od gore Učka in jugo-zahodno od polja Čepić. Leži 12 km severno od mesta Labin in 22 km jugo-vzhodno od Pazina. V letu 2011 je imelo mesto 238 prebivalcev.

Zgodovina: Lepota tega malega mesteca je v njegovem srednjeveškem gradu. Ta je bil prvič omenjen leta 1274 kot ''Castrum Carsach'' v mirovnem sporazumu. Zapuščen je bil do 13., oziroma zgodnjega 14.stoletja, ko je bil obnovljen. Kasneje ga je podedovala Habsburška rodbina (ta ga je podarila svojemu vazalu, družini Cherstlein).
Najbolje ohranjen del gradu je njegov stolp (ki je bil verjetno nedolgo nazaj obnovljen). V notranjem dvorišču je dobro ohranjen gotski portal iz 15.ga stoletja in vodnjak z vgravirano letnico 1666. Cerkev Sv. Antona je bila zgrajena v 17. stoletju.

Stanje ohranjenosti gradu je res občudovanja vredno. Na vhodu ni nobene vstopnine. Grad in njegovo območje je prosto sprehajalno, edino kar je zaprto javnosti je glavni stolp. 
Kršan je čudovito mestece za postojanko. Če parkirate avto v mestu Kršan imate 5-10 min peš to gradu.


______________________________________________________________________
Dvigrad is an abandoned medival town located in central Istria. It is a beatiful site for explorers, because it offers a nice glimpse into the past. The area was inhabited since the prehistoric ages till 1714, when it was abandoned. It has a very long and interesting history, but it is to long to share here, so I would recommend looking it up. The city was abandoned because the plague in 16th century killed most of it's inhabitants. In the year 1650 there were only three families left, who later moved to the city of Kanfanar. The town remains are located on two small hills. There is no entrance fee, so you can freely walk around and explore.

Next to the ruins there is a parking place and a little bar that sells food and drinks. The city of Dvigrad is not a big turist attraction, so you will rearely see people there.

______


Dvigrad je zapuščeno srednjeveško mestece, ki leži v centralni Istri. To je čudovit kraj za popotnike,  ker nudi lep pogled v preteklost. Območje je bilo naseljeno vse od prazgodovine, pa do leta 1714. O pestrosti zgodovine pričajo ostanki, ki jih lahko dandanes prosto (brez vstopnine) obhodite. sama zgodovina pa je žal predolga, da bi jo vključila v svojo objavo zato vam priporočam da o tem sami malce pobrskate. Mesto  je bilo zapuščeno zaradi kuge v 16. stoletju, ki je ubila večino prebivalstva. Leta 1650 so v Dvigradu živele samo še tri družine, ki so se kasneje preselile v bližnje mesto Kanfanar. Območje je kar precej veliko, zajema namreč dva manjša grička.

Poleg ruševin mesta imate urejeno parkirišče in postajališče ki nudi hrano in pijačo - drugače pa je na sami lokaciji zelo malo turistov.

_______

(More Istian jems soon / Več Istrskih biserov kmalu)

- Helena


You May Also Like

0 comments