Travel diary - Slovenski gradovi / Slovenian castles (Velenje)

by - 2/20/2017


Today I went on a little roadtrip to Velenje. It is a city located about an hour and a half from where I live and I have never been there although my homecountry (Slovenia) is very small. I just recently found out that there are a lot of hidden gems to discover (mainly castles).
____

Danes sem odšla na kratek roadtrip do Velenja. Nedolgo nazaj sem ugotovila, da je tam veliko skritih kotičkov (v večini gradov), ki jih še nisem obiskala in sem si rekla - zakaj pa ne! ;D
Velenje Castle: Our first stop was Velenje castle. It is built on a hill about 60m above the city. It is one of the most preserved castles in Slovenia and today serves as a turist destination and a museum. It was first mentioned in 1270 and then served as a military and a living construction (like most of the castles).
_____

Velenjski grad: Prvi postanek je bil Velenjski grad. Ta leži na hribčku približno 60m nad samim mestom. Gre za enega najbolj ohranjenih slovenskih gradov, ki pa je danes turistična znamenitost in muzej. Prvič je bil omenjen leta 1270, služil pa je kot vojaško-stanovanjsko središče - kot večina
gradov.Castle Šalek: After that we wanted to visit Castle Šalek, but were greatly dissapointed. The castle ruins are under the key and to get it you have to visit turist informations. It woldn't be that bad if we would know this while planning the trip.
The castle is built on a hill in Velenje and is the only castle in Slovenia, after which the valley was named (Castle Šalek - Šaleška Valley). It was first mentioned in 1278 and it was abandoned in 18th century.
_____

Grad Šalek: Zatem sva odšla do gradu Šalek, kjer naju je žel čakalo veliko razočaranje. Kot ljubitelja gradov sva bila razočarana, nad ograjenostjo gradu, ki je pod ključem. Na vhodu piše, da je potrebno za ogled obiskati turistične informacije, kjer lahko prevzameš ključ za ogled stavbe. Na to opozarjam, če si v prihodnje želiš ogledati ta grad.
Grad Šalek leži na strmem gričku v Velenju in je edini grad v Sloveniji po katerem je poimenovana dolina. Prvič se omenja leta 1278 in je v tem času v rokah krške škofije. Zapuščen je bil v 18.stoletju.Castle Ekenstein: Our next stop were ruins of castle Ekenstein. This is just a short less than 10min walk away from Castle Šalek. We are both huge fans of castle ruins and their exploration and we were really excited for this one.
Now a little bit of history... It was built in 13th century and as most of the castles it was developed bit by bit. It was first a tower, later a fortress and finally the castle. It was abandoned in the 16th century and some areas were repared in the 19th century. It is rummored that there is an underground tunnel between the two castles, but it was never found.
_____

Grad Ekenstein: Najina naslednja postojanka je bil grad Ekenstein. Ruševine ležijo manj kot 10min stran od gradu Šalek. Oba sva velika ljubitelja ruševin gradov in njihovega raziskovanja, zato sva bila nad tem najbolj navdušena.
No zdaj pa še malo zgodovine... Grad je bil zgrajen v 13. stoletju in kot večina gradov grajen po delih. Najprej je nastal kot stolp, nato zrastel v utrdbo in kasneje postal grad. Zapuščen je bil v 16. stoletju, manjši delčki pa so bili v 19. stoletju obnovljeni. Govorice so, da med gradovoma Šalek in Ekenstein leži podzemni tunel, vendar tega niso nikoli našli.
It was a very nice sunny day, so we went on a walk next to the Velenje lake. It is a beautiful lake and it is worth of visiting just for itself.
____

Izlet sva zaključila s sprehodom ob Velenjskem jezeru, katerega si je vredno ogledati (sama tu še nikoli nisem bila in se bom sigurno kmalu vrnila)._____________________

Hvala za branje in ogled videa! / Thanks for reading and watching!

- HelenaYou May Also Like

0 comments