Škofja Loka - Pot treh gradov / The walk of three castles

by - 7/25/2017

SLO: Škofja Loka je eno najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji. Je eden od biserov Gorenjske, ki navdihuje tako domačine, kot turiste in s svojo pestro zgodovino zelo dobro naslika življenje naših prednikov. Podoživite starodavno preteklost in se mi pridružite na poti treh gradov.

ENG: Škofja Loka is one of the most preserved medieval cities in Slovenia. It is one of the jewles of Gorenjska that inspires locals and turists. The city has a very broad history of our ancestors. Join me on the Path of Three Castles and experience the beauty of this town.

_____________

Škofjeloški grad / Škofja Loka castle

SLO: Loški grad stoji na vzpetini nad Škofjo Loko. Prvič je bil omenjen leta 1215, pomembnejšo vlogo pa je prevzel po letu 1511, ko je potres porušil grad na Kranclju. V gradu je dandanes loški muzej, ki vsebuje arheološko, zgodovinsko, umetniško zbirko ozemelj nekdanjega loškega gospostva.

ENG: The main castle sits on the hill above Škofja Loka. It was first mentioned in 1215, but got more important role after the earthquake in 1515. Today the castle serves as a museum that holds arheological, historical an artistic collection of cities heritage.

_______________

Stolp na Kranclju / Krancelj Tower

SLO: Stolp na Kranclju se prvič omenja leta 1315, čeprav strokovnjaki menijo, da je nastal že konec 12. stoletja. Gre za tipičen primer izpostavljenega obrambnega stolpa, ki je varoval osrednjo zgradbo. Stolp je bil močno poškodovan v potresu leta 1515 in tudi opuščen. Ostanke te včasih pomembne stavbe, lahko vidimo tik nad današnjim škofjeloškim gradom.

ENG: The Krancelj Tower was first mentioned in 1315, but it is believed that it was build at the end of 12th century. It was built as a defense tower, that protected the main building. Krancelj was very badly damaged in the the earthquake in the year 1515 and later abandoned. The ruins of this important building can still be seen just above castle of Škofja Loka.

______________

Stari Grad / Old castle (Wildenlack)

SLO: Stari grad Škofja Loka je bil prvič omenjen leta1202 pod imenom Wildenlack. Direkten prevod te nemške besede, bi bil grad v divjini, za ta grad pa se uporablja tudi ime grad Divja Loka. To je najstarejša zgradba v okolici Škofje Loke, ki še danes stoji na poti na Lubnik.

ENG: This castle was first mentioned in 1202 by the name Wildenlack, which directly translates from a german lenguage, meaning castle in the wild. This is the oldest building in Škofja Loka area and today stands in ruins on the way to Lubnik hill.

________________

SLO: Za konec izleta vam priporočam, da se ustavite v slaščičarni, ki leži v znameniti Homanovi hiši in poskusite kakšno od domačih specialitet.
Škofja Loka je še lepša skozi lastne oči, zato vam priporočam, da si jo čimprej ogledate.

ENG: At the end of our trip I recommend you to stop in pattisserie in the famous Homan house and try one of their home-made desserts.
Škofja Loka is even prettier through own eyes, so I recommend you to visit it as soon as you can.

________________

Hvala za ogled! /Thank you for reading and watching!

- Helena


You May Also Like

0 comments